Tin tức

Nếu hợp đồng bảo hiểm bị từ chối cấp:

  • Điền đơn yêu cầu bảo hiểm.
  • Xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước còn hiệu lực sử dụng ( <15 năm).

Nếu hợp đồng bảo hiểm được cấp:

  • Điền đơn yêu cầu bảo hiểm.
  • Xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước còn hiệu lực sử dụng ( <15 năm).
  • Trả lời trung lực bảng câu hỏi về sức khỏe trong đơn yêu cầu bảo...